گامی دیگر برای حمایت از تولید و اشتغال برداشته شد.


قرارداد عامليت ميان سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و بانك صنعت و معدن براي ارائه تسهيلات حمايتي به واحدهاي صنعتي و توليدي كشور به امضاء رسيد تا در سال رونق توليد گامي ديگر براي حمايت از توليد و اشتغال در كشور برداشته شود.
 
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، اين قرارداد روز سه‌شنبه  مورخه 98/02/17  به امضاي محسن صالحي‌نيا معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و حسين مهري رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن رسيد.
 
اعطاي تسهيلات به طرح‌ها و واحدهاي صنعتي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي بابت ايجاد، تكميل، توسعه، بازسازي و نوسازي از محل منابع سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و منابع داخلي بانك صنعت و معدن به‌صورت تلفيقي موضوع اين قرارداد است كه درپي آن، مبلغ 80 ميليارد ريال از محل اسناد خزانه اسلامي از سوي واگذارنده اعتبار تأمين و بانك نيز حداكثر معادل دو برابر وجوه مذكور را در اختيار متقاضيان واجد شرايط معرفي شده قرار خواهد داد.
 
تسهیلات اعطایی از محل سهم واگذارنده اعتبار فاقد سود بوده و نرخ سود تسهيلات اعطايي از محل منابع بانک بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
 
بانك پس از دريافت وثيقه و همچنين تأمين سهم آورده از سوي متقاضي، نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضي اقدام و تسهيلات را مطابق شروط قرارداد منعقده با متقاضي و در هر مرحله از پرداخت تسهيلات، ظرف پانزده روز كاري در صورت رعايت شرايط مخصوص طرح توجيهي و در چارچوب ضوابط و مقررات بانكي به متقاضي پرداخت مي‌نمايد.
 
همچنين بانک اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداخت شده از محل منابع واگذارنده اعتبار را در سررسید، با رعایت موارد قانوني به ‌حساب خزانه واریز نموده و تصویر اعلامیه‌‌های واریزی مربوط را برای واگذارنده اعتبار ارسال خواهد كرد.
 
نرخ خسارت تأخیر تأدیه اقساط بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است و حسب درخواست متقاضی و منوط به تسويه يكجاي بدهي با پیشنهاد بانک، تصمیم‌گیری براي بخشش تمام یا بخشی از خسارات تسهیلات پرداختی به‏‌عهده بانک است.
 
تمام اشخاص حقيقي ايراني و اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني ثبت شده در ايران داراي اهليت و مجوزهاي قانوني لازم از مراجع ذيربط كه بر اساس مقررات بانك مركزي منعي براي دريافت تسهيلات بانكي ندارند، مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.
 
بررسی و توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها و اعتبار سنجی متقاضیان به منظور اعطای تسهیلات و همچنین تعیین شرایط قرارداد، نظیر سهم آورده متقاضی، نوع و میزان و شرایط ناظر بر وثایق و تضامین، مدت اجرای طرح و نحوه پرداخت و بازپرداخت، نظارت و مسئولیت پیگیری طرح‌ها و وصول مطالبات برعهده بانک صنعت و معدن است.
 
مدت اين قرارداد 12 ماه شمسي است كه از تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي آغاز مي‌شود و در صورت انقضاي مدت قرارداد و عدم تمديد آن، تمامي تعهدات قبلي طرفين تا زمان اجراي كامل تعهدات به قوت و اعتبار خود باقي خواهد بود. هرگونه افزايش اعتبار از محل منابع وجوه اداره شده و تمديد مدت قرارداد نيز با هماهنگي و تفاهم طرفين قرارداد از طريق اعلام كتبي و با مجوز بانك مركزي به‌صورت متمم قرارداد قابل اجرا خواهد بود.
منبع : شرکت شهرک های صنعتی      1398/2/18 09:34

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )