اخبار و تازه ها
تماس با ما
نشانی: تبریز - جاده تبریز / آذرشهر - جنب نیروگاه - شهرک صنعتی غرب تبریز کد پستی :5197165553
تلفن : 42 - 32459040 - 041 فکس : 32459043 - 041
پست الکترونیک : info@azarst.com وبسایت: www.azarst.com